OPEN BETA ALPHA TEST
RESET 10 LẦN/NGÀY - SEVER CÀY CUỐC Bán miễn phí tất cả item bằng zen để thử nghiệm
EXP : 70x - Tỉ Lệ Drop: 5% Tạo tài khoản mới : 100tr Wcoin
Phiên Bản : Season 6.3 Clasic Chuẩn Webzen Kết thúc thời gian Alpha Test sẽ xóa toàn bộ nhân vật
Tạo nhân vật mới : 400 Level / 10 Reset / 10000 Point / 50 triệu Zen Tạo nhân vật mới : 400 Level / 10 Reset / 65.000 Point / 2 tỷ Zen
Sever ra đồ theo lộ trình rõ ràng Thời gian mở Alpha Test : 19h00 ngày 10/02/2024
Thời gian Open Beta : 19h00 11/02/2024 Thời gian kết thúc Test : 13h ngày 11/02/2024
Mốc Nạp Phần Thưởng WCoin
Wing 1 luck +9 ( RF vkc7 , DL Ngựa )

Vũ Khí Rồng + 9 Exl 1op tùy chọn

1.000.000 SET CẤP 7 + 9 Exl 1op tùy chọn 3.000.000

500 Cặp BS

1 Lông vũ hoặc HHHT